رفتن به نوار ابزار
User Posts: نسیم
بهترین ماشین های اصلاح صورت ۲۰۲۰

سابقه ساخت ریش تراش های برقی به سال 1930 برمی گردد و از زمانی که جوزف شیک اولین بار مدل خود را ثبت کرده تا به امروز نحوه ساخت و کارایی ریش تراشها تغییرات ...

Browsing All Comments By: نسیم